Główny Urząd Statystyczny Obszary tematyczne Środowisko Energia Energia Zużycie paliw i nośników energii w 2020 roku

zużycie paliwa w polsce

Pewnie ten trend będzie utrzymany również w roku 2022” – poinformował Krzysztof Romaniuk, dyrektor ds. Jego zdaniem „taniej na stacjach już było”, gdyż rosyjska agresja na Ukrainę znacząco wpłynęła na krajowy rynek paliw. Rekordowy wzrost światowego popytu na ropę naftową, wojna w Ukrainie oraz zmiana kierunku importu surowców w związku z sankcjami nałożonymi na Rosję znacząco wpłynęły na ceny paliw gotowych – wynika z raportu Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego.

zużycie paliwa w polsce

Najważniejszym czynnikiem mającym wpływ na światowy i europejski rynek paliw zdecydowanie była wojna w Ukrainie. Jej silnie destabilizujące skutki były widoczne w Polsce pod postacią częstych wahań cen, zerwanych łańcuchów dostaw oraz zwiększonego zapotrzebowania na paliwa w związku z intensyfikacją transportu drogowego przez Polskę oraz znacznym eksportem paliw do Ukrainy. Jednak Polska poradziła sobie w tych trudnych https://www.wallstreetacademy.net/dominic-raab-wezwal-do-bojkotu-g20-w-zwiazku-z-propozycja-arabii-saudyjskiej-by-eksmitowac-plemie-beduinow-z-ojczyzny/ warunkach bardzo dobrze. Uruchomienie nadzwyczajnych środków, takich jak wzmożone dostawy paliw do punktów sprzedaży detalicznej oraz wydłużenie godzin ich pracy czy też zaangażowanie wojska w logistykę dostaw paliw, zapewniło dostępność paliw na stacjach i ustabilizowało sytuację. W swoim raporcie POPiHN zwraca uwagę na fakt, jak działania na rzecz klimatu wpisują się w politykę bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Zwiększone zostały także dostawy ropy z Norwegii, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Nigerii. „Ludzie jeździli chętniej, wrócili do mobilności i częściej decydowali się na wyjazdy wakacyjne w kraju. Rynek olejów smarowych zwykle podąża za rynkiem paliw. Na ten rok spodziewamy się, że nie będzie jakichś znacznych odbić czy spadków na rynku.

Z importu pochodziło 6,15 mln m3, podano również. Krajowy sektor paliwowy w 2021 r. Odrobił straty po pandemii.

CD Projekt miał 481,11 mln zł zysku netto, 469,04 mln zł zysku EBIT w 2023

W efekcie tych zdarzeń średnia cena benzyny EU95, w ujęciu rok do roku, wzrosła o 22%, oleju napędowego o 34%, a autogazu o 21%. Pomimo tego, zużycie paliw transportowych w Polsce zwiększyło się o 5% w stosunku do 2021 r. Kierowcy w Polsce mają do dyspozycji gęstą sieć stacji paliw – pod koniec 2022 r.

Sprzedaż oleju napędowego wzrosła o 7% do 10,33 mln m3, benzyny o 10% do 3,04 mln m3, natomiast popyt na LPG wzrósł o 4% do 2,19 mln m3, wynika także z danych POPiHN. Rynek krajowy 3 głównych paliw (benzyn, oleju napędowego oraz LPG) zwiększył się o 7% przy uzależnieniu od importu na poziomie 32%. Zużyto 15,56 mln m3 paliw i było to więcej niż w I półroczu 2020 r.

  1. W efekcie tych zdarzeń średnia cena benzyny EU95, w ujęciu rok do roku, wzrosła o 22%, oleju napędowego o 34%, a autogazu o 21%.
  2. Analiz rynku paliw POPiHN wskazał, że polski rynek został zaspokojony w 65 proc.
  3. Bilans obrotów międzynarodowych po I półroczu 2021 r.
  4. Zagraniczne dostawy odpowiadały za znaczną część krajowego zapotrzebowania na paliwa, dla oleju napędowego było to 32%, dla benzyny 24%, a dla LPG 89%.

Jak wynika z zaprezentowanego w czwartek raportu POPiHN, Ceny benzyny i oleju napędowego wzrosły w ubiegłym roku o ponad 20 proc., a ceny autogazu – o ponad 30 proc. Analiz rynku paliw POPiHN wskazał, że polski rynek został zaspokojony w 65 proc. Z produkcji krajowej, a 35 proc. Paliw pochodziło z importu. „Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego przewidywała wzrosty cen detalicznych paliw silnikowych na 2021 r., jednak ich dynamika była wyższa niż prognozowana. Ceny benzyny i oleju napędowego wzrosły o ponad 20 procent, natomiast w przypadku autogazu wzrost był jeszcze wyższy, bo o ponad 30 proc.

Raport POPiHN: W 2021 r. wzrosło zużycie paliw w Polsce

Świat stawia na ideę zazielenienia transportu i oparcia się o odnawialne źródła energii, ale jeszcze przez jakiś czas będzie potrzebował tanich i łatwo dostępnych paliw kopalnych. Jak przewiduje POPiHN, w najbliższych latach oferta dostępnych paliw transportowych będzie poszerzona o paliwa alternatywne, ale produkty ropopochodne pozostaną ważnym źródłem energii w transporcie, w szczególności na potrzeby przewozu towarów oraz lotnictwa. W raporcie znalazła się także analiza polskiego rynku olejów smarowych. To był dobry okres dla tej branży.

zużycie paliwa w polsce

Co najmniej dwa gatunki paliwa oferowało 7898 ogólnodostępnych obiektów. W ciągu zeszłego roku ich liczba wzrosła o niewiele ponad pół procenta, co potwierdza nasycenie rynku stacji paliw w Polsce. 57% z nich działało pod marką firm zrzeszonych w ramach POPiHN. Sprzedaż na tych stacjach w 2022 r. Odpowiadała za około 74% całkowitej sprzedaży detalicznej benzyn silnikowych, około 54% oleju napędowego oraz 42% autogazu.

Wpływ na ceny paliw miały także wzrosty cen gazu oraz energii elektrycznej. Według raportu POPiHN cały polski sektor paliw płynnych zanotował wzrost sprzedaży, a największe przyrosty odnotowano w sprzedaży oleju napędowego i benzyn silnikowych. Do Polski sprowadzono około 13,7 mln m3 paliw gotowych z zagranicy.

Prognoza centralna analityków dot. średniorocznej stopy referencyjnej to 5,71%

Wzrost importu miał miejsce mimo wzrostu krajowej produkcji paliw gotowych w rafineriach, które w 2022 r. Przerobiły prawie 27 mln ton ropy naftowej. Oznacza to wzrost o 8% względem 2021 r. Paliwa wyprodukowane w Polsce powstały z surowca niemal w całości pochodzącego z zagranicy, krajowe wydobycie ropy naftowej stanowi jedynie około 3% surowca przerabianego w Gdańsku i Płocku. W swoim raporcie POPiHN przedstawiła również szersze, globalne spojrzenie na przemysł i handel naftowy.

W II kwartale bieżącego roku wyniki konsumpcji paliw były już znacznie lepsze niż w II kwartale 2020 r i tym samym cały wynik I półrocza 2021 r. Pokazał poziom znacznie przewyższający stan po 6 miesiącach ubiegłego roku” – czytamy w komunikacie. Tydzień rynkowy – listopad – tydzień 3 Polska od kilku lat prowadziła działania na rzecz zmniejszenia importu rosyjskiej ropy. Głównym dostawcą ropy do Polski stała się Arabia Saudyjska, która w 2022 r. Odpowiadała za 28% dostaw tego surowca do naszego kraju.

Mniej niż rok temu sprowadzono oleju napędowego i benzyn, wzrósł natomiast import gazu płynnego LPG. „Ogółem konsumpcja 6 głównych gatunków paliw (BS, ON, LPG, LOO, JET i COO) wzrosła o 6% w stosunku do wyniku z I półrocza 2020 r. Import paliw zaspokajał 38% potrzeb krajowych” – czytamy dalej. Pokazał ujemne wielkości konsumpcji paliw płynnych w stosunku do wyników z I kwartału 2020 r. Gospodarka mocno osłabiona po pandemii wychodziła wprawdzie z zapaści, ale w tempie wolniejszym niż obserwowany w analogicznym okresie 2019 r.

„Wstępne informacje dotyczące I kwartału 2022 r. Pokazują, że będziemy mieli wzrost w stosunku do tego samego okresu w roku poprzednim o ok. 20 proc. To dużo, tym bardziej że cały czas stoimy w obliczu możliwych sankcji na eksport rosyjskiej ropy i oleju napędowego” – stwierdził Romaniuk. Łączne oficjalne zużycie sześciu gatunków paliw płynnych w Polsce wyniosło 34,76 mln m3 w 2019 roku, o 1,21 mln m3 (albo 4%) więcej niż rok wcześniej, podała Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN).

Oznacza to wzrost importu o 9%, czyli o prawie 1,2 mln m3 względem 2021 r. Zagraniczne dostawy odpowiadały za znaczną część krajowego zapotrzebowania na paliwa, dla oleju napędowego było to 32%, dla benzyny 24%, a dla LPG 89%. Najszybciej rosła sprzedaż benzyn silnikowych, która zwiększyła się o 6% do 6,43 mln m3 i był to piąty rok z rzędu intensywnego wzrostu tego segmentu.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top